Bà Rịa

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của thị xã Phú Mỹ và các xã, phường có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lý do, sự cần thiết phải thành lập các phường và thành phố. Từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của quần chúng, nhân dân địa phương.

Cụ thể, UBND thị xã Phú Mỹ triển khai việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan trên địa bàn mình, đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và họp HĐND cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND, HĐND cấp huyện.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Phú Mỹ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương xây dựng đề án nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Về phạm vi, sẽ tập trung lấy ý kiến cử tri phương án thành lập thành phố trên cơ sở địa giới hành chính thị xã Phú Mỹ và tên gọi mới sau khi thành lập thành phố là thành phố Phú Mỹ.

Lấy ý kiến cử tri về nội dung thành lập phường mới trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính của các xã Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải và tên gọi sau khi thành lập phường mới tương ứng là các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải.

Về thời gian niêm yết danh sách cử tri, thực hiện từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024. Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về Đề án từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 10/4/2024. Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 15/4/2024.

Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình. Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp và hoàn thành việc thảo luận thông qua Đề án, hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

Sau khi có kết quả biểu quyết của HĐND ở các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan, UBND thị xã Phú Mỹ tổng hợp trình HĐND cùng cấp và hoàn thành việc thảo luận thông qua Đề án, hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

UBND thị xã Phú Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến cử tri và họp HĐND các cấp trình UBND trước ngày 30/4/2024.

Theo UBND thị xã Phú Mỹ, tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, cấp huyện và cấp xã, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp thôn, ấp, khu phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Thông tin từ UBND thị xã Phú Mỹ cho thấy tính đến nay, thị xã Phú Mỹ có 09 khu công nghiệp tập trung với tổng số vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ USD và 03 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, chiếm gần 60% diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp tham gia đầu tư và thu hút lực lượng lớn lao động làm việc.

Thị xã Phú Mỹ cũng sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Đây là hệ thống cảng biển hiện đại, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Ngày 16/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng đa phương thức.

Đến năm 2050, Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Bộ; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023-2025 sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành 01 đơn vị; sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã.

Giai đoạn 2026-2030, dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Bà Rịa và thành phố mới Phú Mỹ trên cơ sở các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên…

Nguồn VNECONOMY