Bà Rịa

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của thị xã Phú Mỹ và các xã, phường có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận…

Read More