Cần khoảng 199

Theo Kế hoạch, dự kiến nhu cầu nguồn lực để thực hiện quy hoạch là khoảng 199.767,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước: 53.638 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách nhà nước: 146.129,6 tỷ đồng. Kế hoạch sẽ thực hiện trên địa bàn TP.Thái Bình theo phạm vi nghiên cứu, lập quy…

Read More

Thêm một “ông lớn” bất động sản Trung Quốc bên

China Vanke bị Moody’s hạ xếp hạng giữa lúc nhà chức trách Trung Quốc đang chật vật khôi phục niềm tin trên thị trường bất động sản. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh đang gắp rút ngăn một vụ vỡ nợ khổng lồ khác, sau khi hai “ông lớn” địa ốc khác là Evergrande…

Read More

Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất các

Ngày 12/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 227/QĐ-TTg điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Theo Quyết định, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được…

Read More