Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất

Theo đánh giá của Bộ trưởng, đâu là những vấn đề quan trọng nổi lên của thị trường bất động sản trong năm 2023? Thị trường bất động sản năm 2023 đã gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu năm, đặc biệt là tình trạng thiếu nguồn cung, thiếu cân đối trong cơ cấu sản…

Read More