Cảnh báo nợ xấu nội bảng toàn hệ thống là

Sáng ngày 14/3/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô” do Thủ tướng chủ trì.  TÍN DỤNG…

Read More