Sắp lên thành phố, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, cấp

Thông tin bán đấu giá được công bố chỉ trước thời điểm huyện Đông Sơn đang có kế hoạch sát nhập vào thành phố Thanh Hóa trong năm nay. Theo thông tin công bố, 605 lô đất của Đông Sơn được đưa ra đấu giá trong vòng 1 tháng.

Ngày 6/3/2024, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa ra văn bản số 83/TB-TTDVĐG thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 315 lô đất ở tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Sơn, dự kiến thu tối thiểu 262 tỷ đồng.

Cụ thể, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ bán đấu giá 22 lô đất tại điểm dân cư Đồng Cửa Ao, thôn Văn Thắng, xã Đông Văn; 15 lô đất ở điểm dân cư thôn Hòa Bình, thôn Hữu Bộc, xã Đông Ninh; 115 lô đất tại mặt bằng quy hoạch 9637 thuộc xã Đông Thịnh; 28 lô đất ở tại khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông; 33 lô đất tại các mặt bằng quy hoạch điểm dân cư mới thuộc xã Đông Khe; 80 lô đất tại xã Đông Minh.

Thời gian xem tài sản của đợt đấu giá này bắt đầu từ ngày 12/3 đến ngày 14/3 năm 2024. Hồ sơ bán đấu giá tại UBND các xã, thị trấn có các mặt bằng được đem ra đấu giá. Thời gian bán hồ sơ từ ngày 12/3 đến hết ngày 25/3/2024. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/3 đến ngày 27/3/2024. Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 28/3/2024 tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn.

Ngày 7/3/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh HLC cũng ra văn bản số 08/CV-HLC thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư các xã Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Phú.

Tổng cộng công ty này sẽ đấu giá 137 lô đất với tổng số tiền tối thiểu thu được là hơn 117 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ 100m2 đến 168m2. Giá khởi điểm các lô đất từ 4,5 triệu đồng đến 13,5 triệu đồng mỗi m2. Tổng số tiền khởi điểm hơn 117 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 12/3 đến ngày 25/3/2024. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25 đến ngày 27/3/2024. Thời gian tổ chức đấu giá từ 8h ngày 28/3/2024 tại UBND xã Đông Thịnh.

Trước đó ngày 28/2/2024, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú có văn bản số 71/2024/ĐGNAN-CNTH thông báo về việc tổ chức đấu giá các lô đất tại mặt bằng quy hoạch các xã Đông Tiến, Đông Minh, Đông Thịnh. Tổng diện tích đất đất giá là hơn 14.800m2 chia thành 114 lô. Tổng số tiền khởi điểm đấu giá các khu đất là hơn 101 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ bắt đầu từ ngày 8/3 đến ngày 22/3/2024. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 20/3 đến ngày 22/3/2024. Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 25/3/2024 tại Hội trường UBND xã Đông Thịnh.

Ngày 1/3/2023, Công ty đấu giá hợp danh Thanh Hóa có văn bản sơ 26/TB-BDG thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại thị trấn Rừng Thông, và các xã Đông Thanh, Đông Hòa, Đông Phú, Đông Khê thuộc huyện Hà Trung. Tổng cộng có 39 lô đất sẽ được đấu giá trong đợt này. Tổng số tiền khởi điểm đấu giá là gần 32 tỷ đồng.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 4/3 đến ngày 22/3/2024. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/3 đến ngày 26/3/2024. Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 8h ngày 28/3/2024 tại Hội trường UBND xã Đông Phú.

Nguồn VNECONOMY