TP.HCM có 148 dự án bị vướng mắc pháp lý 

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho thành lập Tổ công tác của Thủ tướng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lĩnh vực bất động sản. Trên cơ sở này, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã thành lập Tổ công tác của địa phương do Chủ tịch UBND…

Read More