Bất động sản giá trị thực sẽ là động lực

SỰ LÊN NGÔI CỦA BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ TRỊ THỰC Thị trường bất động sản đầu năm 2024 chứng kiến nhiều biến động, khi giá bất động sản vẫn tăng mạnh và có xu hướng tiếp tục lên giá. Trái với nhận định của nhiều người, mức giá tăng cao sẽ hạn chế người mua…

Read More