Hàng trăm dự án bất động sản đã được xử

Ngày 11/3, cuộc họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra tại trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh, thành phố, nhằm rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các…

Read More