Quy hoạch Quỳ Hợp là vùng kinh tế tổng hợp

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, diện tích lập quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp là hơn 93.974 ha.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳ Hợp được lập nhằm định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tỉnh Nghệ An. Đảm bảo kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận như Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Anh Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ.

Nhiệm vụ của Đồ án quy hoạch vùng Quỳ Hợp là phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế – xã hội; hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn, hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai, hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng…

Cùng với đó, đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung và các khu chức năng trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Quỳ Hợp về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và dịch vụ thúc đẩy phát triển đa dạng ngành kinh tế. 

Quy hoạch vùng Quỳ Hợp là vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh Nghệ An, nằm trên trục phát triển kinh tế trọng điểm thị xã Hoàng Mai – Nghĩa Đàn – thị xã Thái Hòa – Quỳ Hợp. Nơi đây cũng sẽ là trung tâm công nghiệp khai khoáng lớn của tỉnh Nghệ An, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến khoáng sản của tỉnh này. Đồng thời, là khu vực kinh tế năng động, có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp thủy sản gắn với du lịch dịch vụ hồ Bản Mồng.

Tại Quyết định này cũng đã đưa ra các chỉ tiêu chính dự kiến của Đồ án quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp; các yêu cầu trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Quỳ Hợp tập trung rà soát, hoàn thiện, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù của địa phương, đồng bộ với quy hoạch tỉnh và có tính kết nối với quy hoạch vùng, nhất là vùng Tây Bắc Nghệ An, kết nối với các địa phương lân cận Quỳ Hợp – Thái Hòa – Nghĩa Đàn – Hoàng Mai để tạo sự phát triển, khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Quỳ Hợp cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Về công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp về chế biến khoáng sản, trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác và chế biến khoáng sản, tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại nhằm tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa.

Về du lịch, dịch vụ, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nhất là việc kết nối và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và các lễ hội đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tính liên kết, kết nối các điểm, tuyến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

Nguồn VNECONOMY