Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ sử dụng đất tại

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Theo Quyết định này, đối với Khu vực phân khu Công nghệ cao nằm trên địa bàn qukhoận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404 ha. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản như: Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4 ha; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13 ha; đất trung tâm y tế tăng khoảng 2 ha; đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11 ha; đất mặt nước giảm khoảng 8 ha.

Khu vực phân khu Công nghệ cao được điều chỉnh từ đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thành đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, đất đơn vị ở, đất cây xanh chuyên dụng… Tuyến kênh thoát nước trên địa bàn xã Hòa Liên được tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước. Vị trí Bến xe phía Bắc được điều chỉnh từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2.

Đối với Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi (thuộc huyện Hòa Vang), diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457 ha. Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: tổ chức, phân bổ lại 3 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh; điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề; hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà – Suối Mơ và trục đường 29m quy hoạch. Đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân được điều chỉnh thành đất kho bãi để mở rộng khu logistic tại khu vực xã Hòa Nhơn ( huyện Hòa Vang) và đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn.

Với khu vực phân khu đổi mới sáng tạo, nằm trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, diện tích đất cần chỉnh khoảng 34 ha. Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội sao cho phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị được điều chỉnh thành đất cây xanh…

Khu vực phân khu Ven vịnh Đà Nẵng nằm trên địa bàn hai quận Liên Chiểu và Thanh Khê được điều chỉnh khoảng 31 ha diện tích đất. Trong đó, cụm công trình hạ tầng xã hội sẽ được hoán đổi vị trí tại khu vực phía Tây nút giao thông ngã ba Huế về các khu vực sao cho phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu; bổ sung đất cây xanh sử dụng công cộng để mở rộng quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc.

Khu vực cảng Liên Chiểu sẽ được điều chỉnh quy hoạch gần 50 ha đất. Khu vực cảng Liên Chiểu sẽ được điều chỉnh quy hoạch gần 50 ha đất.

Khu vực phân khu cảng biển Liên Chiểu nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang sẽ được quy hoạch gần 50 ha đất. Cụ thể, khu vực quy hoạch đất kho tàng thành đất đơn vị ở được điều chỉnh để giữ lại khu vực dân cư hiện trạng đang sinh sống ổn định; điều chỉnh đất kho tàng và đất đơn vị ở thành đất hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị.

Đối với khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh, thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11 ha. Trong đó, đất trung tâm y tế tại khu vực Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang được mở rộng để hình thành Trung tâm Y tế và Nghiên cứu phát triển công nghệ y khoa, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Để triển khai thực hiện việc điều chỉnh một số nội dung về sử dụng đất tại 6 phân khu nói trên, UBND TP. Đà Nẵng đã giao cho các đơn vị phối hợp thực hiện. Đồng thời tổ chức công bố công khai toàn bộ nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam; Cổng thông tin điện tử thành phố và Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Nguồn VNECONOMY